Cursussen bij Up2Learn

Up2learn: Nederlands leren, inburgeren en voorbereiding op het Staatsexamen

Up2learn heeft cursussen Nederlandse taal op alle niveaus: van Alfabetisering tot en met C1. Hoe lang een cursus duurt hangt af van het (onderwijs) niveau waarmee een cursist start. Een extra examentraining op A1 of B1 niveau verhoogt de kans op slagen. Veel informatie die nodig is voor het Inburgeringsexamen wordt tijdens de lessen Nederlandse taal al behandeld. Met het traject Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en het traject Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA), maken we de voorbereiding op het Inburgeringsexamen compleet. Voor hoger opgeleiden hebben we twee Staatsexamentrajecten: Staatsexamen I als voorbereiding op een opleiding op MBO niveau en Staatsexamen II als voorbereiding op een opleiding op HBO of universitair niveau.

Up2learn methodes

Het grootste deel van onze cursisten begint met de methode Taal Compleet. Een afwisselende, praktische methode die bestaat uit een werkboek, een digitale leeromgeving en zelfstudie. De cursus gaat niet alleen over taal maar geeft ook veel informatie over de Nederlandse maatschappij. Een snel traject volgen kan met de methode Code Plus (6 of 7 weken). Deze cursus is fulltime (5 dagen per week), er is een uitgebreide digitale leeromgeving en behoorlijk wat huiswerk. Bij de voorbereiding op het Staatsexamen gebruiken we de methode Taal Sterk.